Colage

Colage

martes, 3 de diciembre de 2013

Creative Commons és una organització sense ànim de lucre, l'oficina central de la qual està ubicada en la ciutat de Mountain View, en l'estat de Califòrnia, als Estats Units d'Amèrica, que permet usar i compartir tant la creativitat com el coneixement a través d'una sèrie d'instruments jurídics de caràcter gratuït

No hay comentarios:

Publicar un comentario